Раздел § 2. Квадратична функція. 14. Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі