Раздел § 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи. 15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними