Раздел § 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей. 19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського