№ 3. Мікроскопічна будова крові людини. Лабораторні роботи