ст18. Лабораторна робота № 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин