ст40. Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації