Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. Завдання для самоперевірки до розділу 4