Стр.66 (6а-б). § 11. Ступінь дисоціації - § 12. Йонно-молекулярні рівняння № Стр. 54 - 67