Практичне заняття 1. Соціальні норми в житті людей . Розділ 1. Основи теорії держави і права (§1-§4)