226. § 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими