1121-1125. Дієприслівник як особлива форма дієслова