Тесты ЗНО Укр мова 11 класс О. Билецкая 2015

ЗНО Укр мова 11 класс О. Билецкая 2015

Авторы:  О. Билецкая

Год:  2015
Рейтинг: 4.5
Оцените книгу
Разделы
 1. Звуки і букви

 2. М'які та тверді приголосні

 3. Дзвінкі та глухі приголосні

 4. Алфавіт

 5. Літери є, ю, я

 6. Буквосполучення дз, дж

 7. Літери г і ґ

 8. Склад. Складоподіл. Правила переносу слів

 9. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади

 10. Уподібнення приголосних

 11. Спрощення груп приголосних

 12. Чергування голосних звуків

 13. Чергування у-в, і-й

 14. Зміни приголосних при словотворенні

 15. Правопис ненаголошених Е, И, О

 16. Буквосполучення ьо, йо

 17. Вживання апострофа

 18. Подвоєння букв

 19. Подвоєння у словах іншомовного пожодення

 20. Правопис префіксів

 21. Правопис суфіксів

 22. Правопис слів іншомовного походження

 23. Уживання великої літери

 24. Правопис складних слів

 25. Лексика

 26. Омоніми

 27. Антоніми

 28. Синоніми

 29. Лексика за вживанням

 30. Пароніми

 31. Емоційно забарвлена лексика

 32. Фразеологія

 33. Будова слова. Словотвір665 - 665

 34. Іменник як частина мови

 35. Прикметнник як частина мови

 36. Числівник як частина мови

 37. Займенник як частина мови

 38. Дієслово як частина мови

 39. Дієприкметник як особлива форма дієслова

 40. Дієприслівник як особлива форма дієслова

 41. Прислівник як частина мови

 42. Прийменния як службова частина мови

 43. Сполучник як службова частина мови

 44. Частка як службова частина мови

 45. Правопис службових частин мови

 46. Вигук як частина мови

 47. Синтаксис

 48. Поняття про речення

 49. Просте двоскладне речення

 50. Другорядні члени речення

 51. Односкладні речення

 52. Речення з односкладними членами

 53. Речення із звертанням

 54. Речення зі вставними словами

 55. Речення з відокремленими членами

 56. Складне речення

 57. Складнопідрядне речення

 58. Безсполучникове речення

 59. Складне речення з різними типами зв'язку

 60. Способи передачі чужої мови

 61. Культура мовлення

 62. Стилістика