Тесты ЗНО Укр мова 11 класс О. Н. Данилевская 2018. Комплексное издание

ЗНО Укр мова 11 класс О. Н. Данилевская 2018 Комплексное издание

Авторы:  О. Н. Данилевская

Год:  2018
Описание:  Комплексное издание
Рейтинг: 4.7
Оцените книгу
Разделы
 1. Звукове значення букв1 - 4

 2. Голосні звуки1 - 4

 3. Приголосні звуки1 - 5

 4. Спрощення в групах приголосних звуків1 - 3

 5. Позначення м'якості приголосних1 - 4

 6. Уживання апострофа1 - 3

 7. Подовження та подвоєння приголосних1 - 4

 8. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків 1 - 4

 9. Основні випадки чергування у-в, і-й1 - 4

 10. Лексикологія1 - 5

 11. Синоніми. Антоніми. Явище паронімії1 - 5

 12. Активна та пасивна лексика 1 - 6

 13. Лексичні запозичення1 - 6

 14. Фразеологія1 - 5

 15. Будова слова1 - 5

 16. Префіксальний словотвір1 - 4

 17. Суфіксальний словотвір1 - 4

 18. Складні слова.Правопис складних слів1 - 3

 19. Іменник, як частина мови1 - 5

 20. Рід і число іменників1 - 4

 21. Відмінки іменників1 - 8

 22. Правопис відмінкоих закінчень іменника в однині1 - 6

 23. Закінчення іменників у кличному відмінку1 - 5

 24. Правопис відмункових закінченьіменників у множині1 - 6

 25. Прикметник, як частина мови1 - 7

 26. Правопис складних іменників та прикметників1 - 5

 27. Числівник як частина мови1 - 6

 28. Відмінювання кількісних числівників1 - 6

 29. Відмінювання збірних і дробових числівників1 - 6

 30. Знаменник як частина мови1 - 8

 31. Дієслово як частина мови 1 - 8

 32. Час і спосіб дієслова1 - 8

 33. Дієприкметник як особлива форма дієслова 1 - 6

 34. Дієприслівник як особлива форма дієслова 1 - 6

 35. Прислівник як частина мови. Правопис прислівників1 - 6

 36. Прийменник як службова частина мови1 - 6

 37. Сполучник як службова частина мови 1 - 6

 38. Частка як службова частина мови1 - 6

 39. Вигук як частина мови1 - 5

 40. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису 1 - 11

 41. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення1 - 7

 42. Другорядні члени речення1 - 8

 43. Односкладні речення. Неповні речення1 - 5

 44. Речення з однорідними членами1 - 7

 45. Речення зі звертанням1 - 7

 46. Речення з відокремленими членами1 - 6

 47. Складне речення1 - 6

 48. Складносурядне речення1 - 5

 49. Складносурядне речення1 - 7

 50. Безсполучникове складне речення 1 - 7

 51. Багатокомпонентні складні речення1 - 7

 52. Способи передавання чужої мови1 - 6

 53. Стилі мови1 - 9

 54. Основні ознаки тексту1 - 15

 55. Композиція власного висловлення 1 - 8

 56. Відповіді до тестів1 - 2

 57. Тести у форматі ЗНО1 - 34