193. 28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником