353. 51. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних