94. § 13. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі