Раздел Розділ 1. Механіка. § 13. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі