Розділ 2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовин. Термодинаміка

 1. § 20. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини134 - 139

 2. § 21. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів на основі молекулярно-кінетичної теорії140 - 143

 3. § 22. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії143 - 150

 4. § 23. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури150 - 156

 5. § 24. Швидкості молекул156 - 158

 6. § 25. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон 158 - 161

 7. § 26. Ізопроцеси162 - 168

 8. § 27. Внутрішня енергія та робота ідеального газу168 - 176

 9. § 28. Перший закон термодинаміки176 - 181

 10. § 29. Напрямок теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія181 - 186

 11. § 30. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно186 - 192

 12. § 31. Реальні гази192 - 194

 13. § 32. Пароутворення та конденсація194 - 197

 14. § 33. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря198 - 204

 15. § 34. Рідини. Властивості поверхні рідин204 - 208

 16. § 35. Змочування. Капілярні явища209 - 213

 17. § 36. Кристали й аморфні тверді тіла214 - 218

 18. § 37. Механічні й теплові властивості твердих тіл218 - 223

 19. § 38. Діаграма стану речовини223 - 227

Рекомендуемые учебники

Самые популярные книги