126-127. Відповіді та вказівки до тренувальних вправ