Раздел Розділ ІІ. Паралельність прямих і площин у просторі. § 5. Паралельність площин