Розділ ІІ. Паралельність прямих і площин у просторі