Раздел Розділ ІІ. Паралельність прямих і площин у просторі. § 6. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії