Раздел § 6. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії