Раздел Розділ ІІ. Паралельність прямих і площин у просторі. Тестове завдання для самоперевірки № 2