Раздел РОЗДІЛ 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ. § 10. Нітратна кислота. Нітрати