Раздел РОЗДІЛ 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ. § 13. Карбонатна кислота. Карбонати