Раздел РОЗДІЛ 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ. § 8. Оксиди неметалічних елементів