Раздел Розділ 2. ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. § 13. Показникова функція, її властивості та графік