308. 22.3. Відносна частота випадкової події. Статистичне означення ймовірності