128. § 9. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції