Раздел Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ