17. 2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці