234. 23. Похідні показникової та логарифмічної функцій