359. § 6. Тестові завдання для повторення курсу алгебри