220. § 17. Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації