245. § 18. Випадковий дослід і випадкова подія. Ймовірність події