Раздел § 14. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість