РОЗДІЛ 2. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

 1. § 8. Генетика. Методи генетичних досліджень40 - 44

 2. § 9. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем45 - 45

 3. § 10. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи45 - 53

 4. § 11. Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем54 - 57

 5. § 12. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості58 - 62

 6. § 13. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю63 - 65

 7. § 14. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість66 - 70

 8. § 15. Взаємодія генотипу і умов довкілля. Модифікаційна мінливість71 - 74

 9. § 16. Мутаційна мінливість75 - 78

 10. § 17. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості79 - 82

 11. § 18. Завдання сучасної селекції. Штучний добір і його форми83 - 87

 12. § 19. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки88 - 91

 13. § 20. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин92 - 96

 14. § 21. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів97 - 100

 15. § 22. Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія101 - 113