Раздел § 20. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин