Раздел § 15. Взаємодія генотипу і умов довкілля. Модифікаційна мінливість