Раздел § 21. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів