Раздел § 51. Сучасні уявлення про фактори еволюції