РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 1. § 42. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.-З. Ламарка196 - 199

 2. § 43. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна200 - 201

 3. § 44. Розвиток дарвінізму у другій половині XIX - на початку XX століття.202 - 206

 4. § 45. Синтетична гіпотеза еволюції207 - 208

 5. § 46. Популяція як елементарна одиниця еволюції209 - 212

 6. § 47. Мікроеволюція. Ферми природного доберу. Вид і його критерії213 - 215

 7. § 48. Видоутворення216 - 216

 8. § 49. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес217 - 219

 9. § 50. Біогеоценоз як середовище еволюції220 - 222

 10. § 51. Сучасні уявлення про фактори еволюції223 - 224

 11. § 52. Темпи еволюції 225 - 227

 12. § 53. Біогеографія та еволюція. Сучасний синтез екології та еволюційного вчення228 - 232

 13. § 54. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку233 - 233

 14. § 55. Гіпотези походження життя на Землі234 - 236

 15. § 56. Первинні прокаріотні екосистеми та особливості їхнього функціонування237 - 238

 16. § 57. Поява еукаріотів і багатоклітинних організмів239 - 239

 17. § 58. Розвиток життя на початку палеозойської ери240 - 241

 18. § 59. Опанування живими організмами суходолу в середині палеозойської ери242 - 242

 19. § 60. Становлення сучасних меж біосфери243 - 244

 20. § 61. Основні еволюційні події мезозойської ери245 - 251

 21. § 62. Розвиток життя в кайнозойську еру. Людина та її діяльність як еволюційний фактор252 - 252