Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 17. Множини та підмножини