Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики