Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 22. Випадкові події та їх імовірності