Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Самостійна робота № 5