Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 18. Комбінаторика та правило добутку