Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 21. Графічні подання інформації про вибірки