Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 20. Елементи статистики