Раздел Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. § 23. Відносна частота події та випадкові величини